Şeirlər

Deyil

Ramazanda

Xocalı

Bakı

Kölgə kimi

Qəzəl

Qəzəl

Vüqar Biləcərinin qəzəlinə nəzirə

Vüqar Biləcərinin qəzəlinə nəzirə

İçində

Gedərəm