99 illik vəhşilik

99 illik vəhşilik

Azğın vəhhabi firqəsi 1798-ci ildə daha sonra isə 1922-ci ildə,Mədinə şəhərini ələ keçirəndən sonra,məsum imamların və İslamın bir çox böyük şəxsiyyətlərinin qəbirlərini dağıtdılar. Bundan öncə, bu qəbirlərin üzərində günbəz və qəbir üzərində tikililər var idi. Bu dağıntıdan sonra isə, daha müsəlmanlara onların bərpası və düzəldilməsi icazəsindən məhrum edildi.

Dağıdılmış məqbərələrdən bir neçəsi İmamlarımıza aiddir. İmam Həsən Müctəba (ə), İmam Səccad (ə), İmam Baqir (ə) və İmam Sadiq (ə)–in müsəlmanların əli ilə tikilən bu məqbərələri “vəhhabi vəhşiliyindən amanda qalmamış, edilmiş cinayətlər bəzi alimlərin dili ilə desək “ İkinci Aşura" kimi İslama qarşı törədilmişdir.

Dağıdılmış qəbirlər içərisində müqəddəs İslama peyğəmbərimizin (s.ə.v.s) atası Abdullahın  və anası Amənənin, əmisi Abbasın, İmam Sadiq (ə) övladı İsmayılın, Maliki məzhəbinin banisi Malikin də qəbri vardır. Bu hadisəyə 20-ci əsrin ən faciəvi tarix olaraq “azğın vəhhabilərin vandalizmi“ kimi  müsəlmanların yaddaşında qalmışdır.

 

Hazırladı:Katib

Yenivaxt.com