Mirasımız

Elmi seminar

Elmi,İctimai,Tərbiyəvi mühitin formalaşmasında, Müəllim...

Seminar, elmi- ictimai fəaliyyətin daha da yaxşılaşması, müxtəlif məsələləri müzakirə edərək həlli yolların axtarılmasını hədəfə almışdır.

Nurlu iş

Ustad Əlirza Bəxşi, Qumda Qurani-Kərimi tam şəkildə yazan xəttatlardan biridir. Onun evi və ya iş yeri kiçik bir muzey kimidir. xəttatlıq...

"Ənkəbut" surəsinin 46-cı ayəsi İslamla Xristianlığın qarşılıqlı...

Livanlı xristian yazıçı Mişel Kədi, Quran və İncilin bizdən ilahi yolda getməyi tələb etdiyini vurğulayaraq deyib: "Quran İslam və...

İxtilaf

Sirri qorumaq

Alman İslam Muzeyi tərəfindən İran Mədəniyyət Sərgisi təşkil...

Berlin İslam İncəsənəti Muzeyində bir qrup mədəniyyət və elm xadimi, alman iranşünasları, şərqşünasları, Sarıxanilər ailəsi və İslam...

Sirr söyləmək

Xəttatlıq, Quran ayələrini çəkmək üçün ən bariz İslam sənətidir

İranın Lahordakı Mədəniyyət məsələləri üzrə attaşesi, bu şəhərdə Beynəlxalq İslam İncəsənəti Gününə həsr olunmuş xüsusi sərgidə xəttatlıq...