Deyil

Deyil

Qocalıb köhnələr, əfsus çoxu dünyadə deyil, 
Ən pisi, tazələr əvvəlki kimi sadə deyil, 

Baxma çoxları xilaskar yolunun yolçusudur,
Gəl ki, əslində bu, eşq  rahına amadə deyil,

Əsl aşiq elə hicrətdə ki, Məcnun olmuş,
Çox heyif, ibni Səlamın gözü Leyladə deyil,

Xaliqin hökmünə naqis desə kim, dost tutma, 
Hər İmam qatili tarixdə haramzadə deyil? 

Nə yazırsansa Nəcəfi, elə bihudə olur 
Çünki söz, qəlbdə olan hər şeyə ifadə deyil

Sədullah Nəcəfi

Yenivaxt.com