Etiket: Səfər

Yaşam Tərzi

Möminlərin və bənzərsiz gözəlliklərin vətəni: Keşmir

Kəşmir təbii gözəllikləri ilə dünyanın ən gözəl bölgələrindən biridir. İslam Kəşmirdə çoxdan mövcuddur və bölgədəki bəzi məscidlərin...