Etiket: Surə

Qurani-Kərim

Quran surələri ilə qısa tanışlıq – ‘Mumtəhənə‘ surəsi

Surədə Allaha xatir dostluq və düşmənçilikdən söz açılır, müsəlmanların müşriklərlə dostluq əlaqələri qadağan edilir, onlar Allahın...