Etiket: yazıçılar

Ədiblər

Mənisə xatın Məhsəti Gəncəvi (1098-1188)

Mənisə xatın Məhsəti Gəncəvi (1098-1188)