Ədiblər

Xaqani Şirvani

(1126-1199)

Mənisə xatın Məhsəti Gəncəvi (1098-1188)

Mənisə xatın Məhsəti Gəncəvi (1098-1188)

Nə deyim

Sevilən şair