“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK 16-40 hədis

“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK 16-40 hədis

“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNCƏLİK 16-40 hədis

16-İmam Baqir (əbuyurmuşdur: “Allah-taala Fironun dediyi iki cümləyə görə onu qırx il möhlət verdikdən sonra cəzalandırdı: 1-Firon dedi: “Sizin ən uca tanrınız mənəm!” 2-“Mən sizin üçün özümdən başqa heç bir tanrı tanımıram!”[1]

17-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (sbuyurmuşdur: “Hər kəs ardıcıl olaraq qırx cümə günü cümə quslu versəbədəni qəbirdə çürüməz.”

18-Ana övladının Quran hafizi olması üçün hamiləlik dövründə “Camiə” ziyarətini  ya “Ali-Yasin” duasını qırx dəfə oxusun.

19-Övladınızın Quran hafizi olmasını istəyirsinizsəhamiləlik dövründə qırx dəfə gecə namazı qılın.

20-Övladınızın Quran hafizi olmasını istəyirsinizsəhamiləlik dövründə qırx dəfə cümə quslu verib, “Kisa” hədisini oxuyun.

21-Övladınızın Quran hafizi olması üçün hamiləlik dövründə hər gün qırx dəfə salavat göndərin.

22-İmam Hüseyn (ə)-ın qırxında (ərbəinində), o həzrəti ziyarət etmək müstəhəbdirO həzrətin qırxında onu ziyarət edən ilk şəxs Cabir idiŞiənin əlamətlərindən biri  “Ərbəin” ziyarətini oxumaqdır.

23-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “Gecə-gündüz ərzində qırx böyük günaha batan şəxs xeyir görməz.”[2]

24-Hər kəs “Ya Həyyuya Qəyyumya Mən la ilahə illa əntə birəhmətikə əstəğisu” – zikrini qırx gün müddətində  hər gün qırx dəfə (sübh namazı ilə onun nafiləsinin arasındaoxusaqəlbinə heç vaxt aradan getməyən dirilik gətirər.

25-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “Hər kim qırx gün heyva yesəhəmişə hikmətli sözlər danışar.”

26-İmam Əli (əbuyurmuşdur: “Sizə qırx gün həlim yeməyi tövsiyə edirəmçünki insanda ibadət ruhiyyəsini gücləndirir.”

27-İmam Kazim (əbuyurmuşdur: “Hər kəs qırx cümə sübh vaxtı acqarına bir ədəd nar yesəqəlbi işıqlanar.”

28-Həzrət Peyğəmbər (sbuyurmuşdur: “Hər kim nar yesəqırx gün Şeytanı öz qəlbindən çıxarar.”

29-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (sbuyurmuşdur: “Allaha  qiyamət gününə imanı olan hər bir şəxs gərək bədənindəki artıq tükləri təmizləməyi qırx gün tərk etməsin.”[3]

30-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (sbuyurmuşdur: “Övladınızı yeddi günlüyündə sünnət etdirinçünki yer sünnət olunmamış şəxsin bövlü ilə qırx gün nəcis qalır.”[4]

31-İmam Əli (əbuyurmuşdur: “Məscidin həddi-hüdudu qırx ziradan[5] ibarətdir  dörd tərəfindən qırx ev ona qonşu sayılır.”[6]

32-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “HəqiqətənAllah-taala qırx yaşına çatan şəxsi əzizləyər  səksən yaşına çatan şəxsə əzab verməkdən həya edər.”[7]

33-Hər kəs “Ayətəl-kürsü qırx gün oxusaonun duaları qəbul olunar.

34-Hər kəs “Yasin” surəsini qırx gün ərzində qırx dəfə üzü qibləyəhəm  oturduğu halda oxusaonun hacəti qəbul olunar.

35-Hər kəs “Həşr” surəsini qırx gün müddətində hər gün bir dəfə oxusaonun hacəti qəbul olunar.

36-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (sbuyurmuşdur: “İki rəhim (bətnqırx nəslə qədər bir-birinə çatır.”

37-İmam Sadiq (əbuyurmuşdur: “Elə bir mömin yoxdur kiqırx gecə keçdikdən sonra, (qəflət yuxusundanayılmağa səbəb olan ağır bir hadisə ilə üzləşməsin.”

38-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (sbuyurmuşdur: “(Bir vaxt gələr ki,) Bəni Üməyyə Əliyə lənət göndərərlərona görə  Allah-taala mələklərə əmr edər kionlara min dəfə artıq lənət göndərsinlərhəzrət Məhdi (əqiyam etdiyi zaman qırx il onlara lənət göndərər.”

39-Şəriət qanunlarına müvafiq olan hər bir niyyətinizin qəbul olunması üçün qırx dəfə “Zuha” surəsini oxuyun.

40-Allaha təvəkkül etməkgüclü iradəyə malik olmaq  camaata möhtac olmamaq üçün “Bismillahir-rəhmanir-rəhimƏlhəmdu lillahi Rəbbil-aləminHəsbunəllahu  neməl-vəkilTəbarəkəllahu əhsənul-xaliqin la həvlə  la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim” – zikrini qırx dəfə oxuyun.

 

 

 

[1] Yenə oradasəh. 318.

[2] “Xisal”, 2-ci cildsəh. 330.

[3] “Xisal”, 2-ci cildsəh. 317.

[4] Yenə orada.

[5] Bir zira təxminən 48 sm-ə bərabər olan uzunluq ölçüsüdür.

[6] “Xisal”, 2-ci cildsəh. 327.

[7] “Yenə oradasəh. 326.

 

http://yenivaxt.com