Dəyərli dostlar kömək edək

Dəyərli dostlar kömək edək

Bütün müsəlmanlardan xahiş edirik, Ziyafət bacımıza kömək etsinlər. Gəlin bir canı və bir ailəni xəstəliyin cəngindən qurtaraq.