Vilayəti-Fəqih

Mübahilə günü  və Mühərrəm təbliğ meydanıdır

" hər kəs Allahın haramını halal bilən, Allahla əhdi pozan bir hakim görərsə.... və öz rəftar və ya sözü ilə ona qarşı çıxmaqla onun...

Yenivaxt.com İslam dini Xəbərlər