Kitab və mütaliə müsabiqəsi

Kitab və mütaliə müsabiqəsi

İslam mədəniyyətində, eləcə də İran və Azərbaycanın adət-ənənələrində kitab və mütaliənin rolu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizə insan və dünya haqqında biliklərimizin artmasında kitablarla tanış olmağı öyrədiblər. Kitab uzun müddət alimlərin və mütəfəkkirlərin diqqət mərkəzində olub və müasir dünyada da insanlar arasında savadlılığın artmasında və xalqların bir-biri haqqında biliklərinin artırılmasında əsas rol oynayır.

İki dost və qardaş ölkə olan İran və Azərbaycanın xalqları bir-birinin tarixi, dini, dili və mədəniyyətində ortaq köklərə malik olsalar da, bir-birini daha yaxından tanımaq üçün müxtəlif yollar sınayıblar. Kitab və mütaliə onun ağırlıq mərkəzindədir.

Bu illər ərzində bədii, ədəbi, mədəni və dini kitabların fars dilindən azəri dilinə və əksinə tərcüməsi üçün səylər göstərilib və bu yolla uşaq, yeniyetmə və böyüklər üçün yüzlərlə kitab tərcümə edilərək xalqın ixtiyarına verilib. Müasir dünyada və insan həyatında internetin inkişafı ilə gənclərin kitab oxuması üçün lazımi vaxt ayrılmır, lakin biz inanırıq ki, kitab oxuma təkcə cavanlara aid deyildir və insan biliyinin artmasında kitabı heç nə əvəz edə bilməz və buna görə də ilin bir günü İran İslam Respublikasında 24 Aban  (noyabrın 15-i) “Kitablar, mütaliə və kitabxanaçılar” günü adlandırılması bu məsələnin vacibliyini göstərir. Ümid edirik ki, kitab oxumadan heç  bir günümüz keçməsin.

Bu münasibətlə İran Mədəniyyət Mərkəzi bəşəriyyətin biliyini, yazıçı və kitabxanaçıların zəhmətini uca tutmaq, sizin kitaba olan bilik və yaxınlığınızı artırmaq məqsədilə Azərbaycanda “Çap olunmuş kitablarla tanışlıq” adlı müsabiqə keçirmək niyyətindədir. Bədii, ədəbi , dini  kitabları nə qədər tanıdıqlarını ölçmək üçün belə bir müsabiqə keçirilir. Müsbət cavab verən  üç nəfərə 200 manat mükafat veriləcək. Əgər qaliblərin sayı üç nəfərdən çox olarsa qaliblər  15 noyabr saat 16: 00 da İran Mədəniyyət Mərkəzinin facebook (iran medeniyyet merkezi), İnstagram (iran.medeniyyetmerkezi) səhifəsində canlı olaraq püşk atma yolu ilə müəyyən ediləcəklər. Cavablar 12 noyabr saat 18:00 a qədər göndərilməlidir.

Cavablar bu formada göndərilməlidir. Misal: sual 4 A   sual 9 C

WhatsApp nömrəsi: 0702185262

Email: madaniyyat_markazi@yahoo.com

1-Azərbaycanda İran Mədəniyyət tərəfindən çap edilən Firdovsinin Şahnamə əsərinin tərcüməçisi kimdir?

A) Pr. Şahin Fazil               ☐

B) Pr.Mübariz Əlizadə       ☐

C) Pr. Nüşabə Əlizadə       ☐

D) Pr. Tofiq Cahangirov    ☐

2- Bu kitablardan hansı Sevil Novruzovaya aiddir? (Oskar nəşriyyatı 2007)

A) Pərvin Etisaminin poeziyası   ☐  

B) Farscanı necə öyrənək             ☐

C)İrfan və fars ədəbiyyatı             ☐

D) Müasir İran ədəbiyyatı             ☐

3-Bu kitablardan hansı Ayətullah Xameneiyə aiddir?

A) Mən və kitab              ☐

B) İnsan bilmədən       ☐

 C) İnsan və tale              ☐

 D) heç biri                      ☐

4- Bu kitablardan hansı Nizami Gəncəviyə aid deyil?

A) İsgəndərnamə               ☐

B) Xosrov və Şirin         ☐

C) Leyli və Məcnun           ☐

 D) Leyli və eşq                  ☐

5- Məhəmməd Füzuli qəzəllərinin irfani şərhi kitabının müəllifi kimdir?

A) Əsgər Şahi                                ☐

B)  Pr. Təhminə rüstəmova          ☐

 C) Adil Azər                                 ☐

 D) pr. Mehdi Kazımov                  ☐

6- Eşq qibləsi kitabı kimə məxsusdur və Azərbaycan dilinə kim tərəfindən tərcümə olunub?

A) İmam Xomeyni – Mübariz Əlizadə                ☐

 B) Şəhid Mütəhərri – Şəfəq Əlibəyli                  ☐

 C) Şəhid Behişti – Leyla Məmmədova             ☐

D)  İmam Xoemyni – Cahangir Məmmədov     ☐

7- İran və Azərbaycan musiqiçilərinin qarşılıqlı əlaqələri kitabının müəllifi kimdir?

A) Tofiq Bakıxanov                                            ☐

 B) Həsən Cəbrayıl                                              ☐

 C) pr. Nüşabə Əlizadə                                       ☐

 D) Tofiq Bakıxanov və Həsən Cəbrayıl           ☐

8- 23 yeniyetmə kitabının müəllifi kimdir?

A) Əhməd Yusifzadə            ☐

B) M. Mirzəliyev                  ☐

C) Cahan Ağamirov              ☐

D) heç biri                             ☐

9- Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni raz” əsəri kim tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilib?

A) Rüstəm Tofiq                       ☐

 B) Abbas Nadiri                       ☐

 C) Rüstəm Lazımov                 ☐

D)  Cahan Ağamirov                 ☐

10 – Mahirə Quliyeva hansı kitabın müəllifidir?

A) Quran və Azərbaycan ədəbiyyatı              ☐

 B) Quran və insan                                         ☐

 C) Şərq ədəbiyyatının əsas hissəsi               ☐

 D) A və C düzdür                                          ☐

11- Əsmətxanım Məmmədova hansı kitabın müəllifidir?

A) məqalələr məcmuəsi                               ☐

 B) Çillə gecəsinin nağılları                          ☐

 C) Azərbaycanda fars ədəbiyyatı               ☐

D) A və B düzgündür                                   ☐

12- Adil Hüseynovun tərcümə etdiyi Dinlərin insanlara xidməti kitabının müəllifi kimdir?

A) İmam Musa Sədr                                             ☐

 B) Əllamə Məhəmmədhüseyn Təbatəbayi         ☐

 C) Ayətullah Əmini                                             ☐

 D) Əli Şəriəti                                                        ☐

13- Rüstəm Lazımov tərəfindən tərcümə edilən Dini pluralizm kitabının müəllifi kimdir?

A) Ayətullah Cəfər Sübhani         ☐

 B) Dr.Cəfər yahəqi                       ☐

C)  Dr.Müfəttih                              ☐

 D) Ayətullah Brucerdi                 ☐

14- Mərhum Mir Cəlal Zəki bu kitablardan hansını tərcümə etmişdir?

A) Yeddi gözəl – əbədi əfsanələr                                      ☐

B)  Yeddi Gözəl – Xosrov və Şirin , Sirlər Xəzinəsi       ☐

 C) Xosrov və Şirin                                                            ☐

 D) heç biri                                                                         ☐

15- Fars dilli ədəbiyyatın yeddi əsri kim tərəfindən yazılmışdır?

A) Mehdi Kazımov                  ☐

B)  Təhminə Rüstəmova          ☐

 C) Cahangir Ağamirov           ☐

 D) Tofiq Cahangirov               ☐

16- Bu şəxsiyyətlərdən hansı Qafqaz alimlərindəndir?

A) Şeyxül islam Axund Zeynəlabdin Əlizadə                   ☐

 B) Ayətullah Hacı Mirzə Əhməd Zahidi Lənkərani         ☐

C)  Ayətullah Şeyx Həsən Badkubeyi                                ☐

D)  Hər üçü                                                                          ☐

17- 2013 cü ildə Bakıda çap edilən İran səfərnamələri kitabı Azərbaycanın hansı ədəbi şəxsiyyətinə aiddir?

A) pr. Şahin Fazil                        ☐

B) pr. Əsmət xanım                    ☐

C) pr. Cahangir Səmədov           ☐

 D) Arif Buzovnalı                       ☐

18- müxtəsər Azərbaycanca – farsca – rusca lüğətinin müəllifi kimdir?

A) Şəfəq Əlibəyli             ☐

B)  Nüşabə Əlizadə          ☐

 C) Mehdi Kazımov         ☐

 D) heç biri                       ☐

19- Əmir Məhəmməd Abbasnəjadın yazdığı və Mirməhəmməd Əhmədovun tərcümə etdiyi Məhbəsin tənhalığı kitabının mövzusu nədir?

A) İran müqəddəs müdafiəsi barədə roman          ☐

 B) fars ədəbiyyatı                                                  ☐

 C) Qərb fəlsəfəsi                                                    ☐

 D) Qarabağ müharibəsi                                         ☐

20 Yaşıl bağın ölüləri kitabının müəllifi və naşiri kimdir?

A) Məhəmmədrza Bayrami – Qanun nəşriyyatı                 ☐

 B) Məhəmmədrza bayrami –Şərq –Qərb nəşriyyatı          ☐

 C) dr.Cəlali – Nurlar nəşriyyatı                                          ☐

 D) heç biri                                                                          ☐

21- Modernizm və xəyali cəmiyyət kitabının müəllifi kimdir? kim tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilib?

A) Əsgər Tahirzadə – Elton Həmid                      ☐

 B) Şəhid Behişti – Məhəmməd Əhmədov         ☐

 C) Şeyx Atif İsmayılov – Elton Həmid              ☐

 D) heç biri                                                            ☐

22- 2021 ci ildə Bakıda çap edilən “Azərbaycanca-farsca şəkilli lüğət” kitabının müəllifi kimdir?

A) Aygün Əlizadə               ☐

 B) Familə Nəcəfova           ☐

 C) Solmaz Rüstəmova       ☐

D)  Rüstəm Lazımov           ☐

23- Son illərdə bəzi kitabları Azərbaycanda çap edilən İran yazıçılarından müharibə mövzusunda roman yazan kimdir?

A) Həmid Həssam                         ☐

 B) Simin behbəhani                      ☐

C)  Mahmud Dolətabadi                ☐

D) Simin Daneşvər                        ☐

24- Azərbaycanda 2017 ci ildə çap edilən Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın biblioqrafiyasının müəllifi kimdir?

A) Esmira Fuad (Şükürova)                ☐

B)  Lalə Əlizadə                                   ☐

 C) Şəfəq Əlibəyli                                ☐

D) Məhəmməd Kazimi                       ☐

25- 2010-cu ildə Azərbaycanda Mövlana Cəlaləddin Ruminin Məsnəvisi kim tərəfindən tərcümə və çap edilmişdir?

A) Heydər Abbasi (Barışmaz)         ☐

 B) Mir Cəlal Zəki                            ☐

 C) Lazım Quliyev                            ☐

 D) heç biri                                        ☐

26- Qədir Xum həqiqətləri (Bakı 2011) kitabının müəllifi kimdir?

A) Axund Hacı Soltan  Hüseynqulu oğlu Əlizadə       ☐

B)  Şeyxülsilam Paşazadə                                             ☐

C) Rafiq Əliyev                                                            ☐

 D) Hacı Rafiq Şirvani                                                   ☐

27- Məhəmməd Qazidehinin  2018-ci ildə Bakıda çap edilən Bir içim eşq kitabının mövzusu nədir?

A) Azərbaycanın mərsiyə şeirlərinə bir baxış             ☐

B) Ədəbiyyatda eşq məfhumu                                      ☐

C) Ədəbi roman                                                           ☐

 D) İslam məzhəbləri                                                    ☐

28- 1999 cu ildə Bakıda çap edilən Azərbaycanca –farsca lüğətinin müəllifi kimdir?

A) BDU nun ustadlarından pr.Nəyyirzaman Səqəfi ( Hatəmi)     ☐

B) BDU nun ustadı pr. Mübariz Əlizadə                                        ☐

C) İranda fars ədəbiyyatı ustadı pr.Məhəmməd Şəfii Kədkəni     ☐

D) Tehran Universitetinin ustadı pr.Cəlil                                       ☐

29- Qafqazın elm dünyasının ulduzları (Qafqazın 825 elm, mədəniyyət və mənəviyyat şəxsiyyətinin həyatı) və həmçinin “Küləkdə pərişan güllər” kitabının müəllifi kimdir?

A) Ayətullah Mərvi                ☐

 B) Əsğər Şahi                         ☐

 C) Adil Mövlayi                     ☐

 D) Rəsul Cəfəryan                 ☐

30- Bu kitablardan hansı Əsmətxanım Məmmədovaya aiddir?

A) Lətifələr, umoristik hekayələr və tapmacalar       ☐

 B) Oxu və tərcümə materialları                                    ☐

 C) Müasir fars dilinin morfologiyası                            ☐

 D) A və B                       ☐

http://iranmedeniyyetmerkezi.com

yenivaxt.com