Möminlərin və bənzərsiz gözəlliklərin vətəni: Keşmir

Kəşmir təbii gözəllikləri ilə dünyanın ən gözəl bölgələrindən biridir. İslam Kəşmirdə çoxdan mövcuddur və bölgədəki bəzi məscidlərin tarixi uzun əsrlər bundan əvəllərə gedib çıxır.

Möminlərin və bənzərsiz gözəlliklərin vətəni: Keşmir
Kəşmir təbii gözəllikləri ilə dünyanın ən gözəl bölgələrindən biridir. İslam Kəşmirdə çoxdan mövcuddur və bölgədəki bəzi məscidlərin tarixi uzun əsrlər bundan əvəllərə gedib çıxır.
iqna.ir