Özü

Özü


Kimdi məddahi - Əli ? Xaliqi-Sübhanın Özü,
çünki təsdiq eləyib Natiqi - Qur'anın Özü.

Seçdi Peyğəmbər özündən sora Mövla, Əlini.
Dedi : Allah tərəfindəndi bu fərmanın özü. 

Mütəşabehdi Əli ilə Nəbiyyül - İslam, 
edir izhari - yəqin çün Ali - İmranın Özü.

"Mən yaxın durmamışam Həzrətə heç bir vaxtı, "
" Yoxsa Mömin olaram " söylədi şeytanın özü.

Odur əvvəl, Odur axər, Odur aşkari-nihan,
Ona izhardı təmam elmidə irfanin özü.

Səcdə halında nəmaz üstdə Canın tapşırdı,
Ona bir lütf idi, bəxş eylədi Cananın özü. 

Leyletül - Qədridə dünyaya gözün yumdu Əli,
Söylədi Ruhil-Əmin: titrədi imanın özü.

Şükr elə Daima Sədullah, Əli şiəsisən.
Haqqı yaz, əcrini Məhşərdə verər Xanın özü.

     Əli Sədullah

      Yenivaxt.com