Quranın başqalarının müsəlmanlar üzərində hökmranlığına baxışı

Bu gün İslam cəmiyyətlərinin ən böyük problemlərindən biri qeyri-müsəlman qüvvələrin onların üzərində hökmranlığıdır ki, bu da bəzən İslam hökmlərinin icrasında və hətta ibadət əvəzinə məhdudiyyət və qadağalara səbəb olur. Bəs Quran bu haqda nə deyir?

Quranın başqalarının müsəlmanlar üzərində hökmranlığına baxışı

İslam dini başqa dinlərin ardıcıllarına hörmətlə yanaşır. Bununla belə, müsəlmanların başqa dinlərin ardıcılları ilə səmimi əlaqəsini iman və təqva əsasında məhdudlaşdırır. Qurani-Kərimdə müsəlmanlara başqa dinlərin ardıcıllarının hökmranlığını qəbul etməyi qadağan edən çoxlu ayələr var. Allah müsəlmanlara xəbərdarlıq etmişdir ki, iqtisadi, mədəni və siyasi sahələr də daxil olmaqla, həyatın bütün sahələrində öz ləyaqət və müstəqilliklərini qorusunlar. Bu izzət və istiqlaliyyəti İslam düşmənləri ilə dostluqda axtarmayın. Həqiqətdə, hər sahədə bütün izzətlərin mənbəyi olan Allaha təvəkkül etməlidirlər. Bu məsələyə işarə edən ayələrdən biri yolu qadağan edən "Nəfy səbil" ayəsi kimi tanınır. "Nəfy səbil" heç bir sahədə, o cümlədən siyasi, sosial, mədəni, iqtisadi və hərbi sahədə kafirlərin müsəlmanlar üzərində heç bir hökmranlığına icazə verməyən İslam qaydasıdır. Allah heç vaxt kafirləri möminlər üzərində hökmran etməmişdir". (Nisa, 141).

Fəqihlər müxtəlif fiqhi məsələlərdə kafirlərin möminlər üzərində hökmranlıqlarının olmamasını isbat etmək üçün "لَن يَجْعَلَ اللّهُ" cümləsini gətirirlər. Təbii ki, kafirlərin hökmranlığına və möminlərin zəlilliyinə səbəb olmasa, səfər və məlumat əldə etmək, təhsil almaq, mədəni və iqtisadi mübadilə üçün heç bir maneə yoxdur. Çünki Rəsuli-Əkrəmdən (s) bir hədisdə buyurulur: "Çinə "səyahət bahasına" olsa belə, elm öyrənin." (Vəsailuş-Şiə, 27-ci cild, səh.27). Çinə məsafə və mədəni fərqliliklər olduğu üçün işarə edilmişdir. Həmçinin başqa bir hədisdə Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "On müsəlmana dərs öyrədən hər bir əsir kafiri azad edərəm. Məsumlar zamanında müsəlmanlarla başqaları arasında alverlər gedirdi. Qurani-Kərimdə müsəlmanların qələbəsi "fəth" kəlməsi ilə, kafirlərin qələbəsi isə "Nəsib" kəlməsi ilə qeyd edilir. Bəlkə də kafirlərin rifahının keçici olduğunu başa salmaq üçündür. Nəhayət, yaxşılıq və həqiqi qələbə haqlıdır.

Bu ayədə "Nur" təfsirində olan mesajlar belədir.

1. Münafiqlər fürsətçidirlər və hər bir hadisədən istifadə edirlər. «يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ‌ ...»
2. Münafiqlər kafirlərin casuslarıdır və müsəlmanlarla vuruşmaq üçün onları həvəsləndirirlər. «نَسْتَحْوِذْ»
3. Qiyamət günü Allahın hökmü ilə bütün hiylələr və riyalar üzə çıxacaq. "Allah Qiyamət günü aranızda hökm verəcəkdir".
4. Möminlərin kafirlərin hökmranlığını qəbul etməyə haqları yoxdur və hökmranlıq həqiqi iman sahibi olmamağın nişanəsidir."Allah kafirləri bu yolda kafir etməz". Kimsənin hökmranlığını qəbul etmək həqiqi imanın olmamasının göstərir.
5. Kafirləri əbədi olaraq möminlərə hakim olmaqdan ümidsizliyə salmaq lazımdır. «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ‌ ...»
6. Kafirlərin müsəlmanlara nüfuzuna yol açan hər hansı plan, müqavilə, hərəkət və ya müqavilə qadağandır. Buna görə də müsəlmanlar bütün siyasi, hərbi, iqtisadi və mədəni baxımdan tam müstəqilliyə malik olmalıdırlar. «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ ...»

https://iqna.ir/az

http://yenivaxt.com