Şeirlər

Bakı

Kölgə kimi

Qəzəl

Qəzəl

Vüqar Biləcərinin qəzəlinə nəzirə

Vüqar Biləcərinin qəzəlinə nəzirə

İçində

Gedərəm

Ey gül

Qəzəl

Qəzəl

Mən kiməm