Etiket: yazarlar

Sağlam cəmiyyət

2021-ci il Moskva Kitab Sərgisi

Moskvada 23-cü Moskva Beynəlxalq Düşüncə Ədəbiyyatı (qeyri-bədii) sərgisi keçirilib. Bu sərgidə "Nəhcül-bəlağə"nin, "Səhifə Səccadiyyə"nin...